Roulettesatsningar

Om du inte spelat roulette tidigare eller bara känner att du inte kommer ihåg alla satsningar som går att göra så ska du definitivt läsa vidare nu. Här ska vi gå igenom allt du kan göra på roulettebordet med dina spelmarker, vare sig dem är virtuella eller i plast.

De olika val du kan göra är dessa; du kan satsa på ett enkelt nummer, vinner du så får du din insats gånger 35. Du kan satsa på ”två nummer bet”/”split bet”, då kan du vinna 17 gånger din insats. Tre nummer bet/street bet, då vinner du 11 gånger din insats. Fyra nummer bet/corner bet, då vinner du 8 gånger din insats. Sex nummer bet/across bet, vinner du på denna får du 5 gånger din insats tillbaka. Lägger du istället din insats på en yttre kolumn, en så kallad dussinsatsning och den går in vinner du 2 gånger din insats. Lägger du din satsning på svart eller rött, låga nummer eller höga och den går in vinner du din insats tillbaka. Är du fortfarande förvirrad? Det kan vi förstå, detta förklarade ju egentligen inte hur man gör dessa satsningar och vad dem innebär. Nu tar vi dem en och en i stället:

Enkelt nummer

Du väljer helt enkelt ett nummer på roulettebordet, vilket som helst utom nollan och lägger din insats där. Att vinna på detta sätt är naturligtvis det svåraste och därför är vinstutbetalningen så hög som 35 gånger din insats.

Två nummer/Split bet

Att göra en sådan här satsning går ut på att du lägger din insats på en av de linjer som skiljer två nummer på bordet åt. Om något av dessa nummer kommer upp vinner du alltså. Så du satsar på två nummer men dem måste ligga bredvid varandra på bordet.

Tre nummer/Street bet

Här vill du satsa på tre nummer som ligger intill varandra på bordet, som en gata (street). Vill du göra denna satsning så placerar du dina spelmarker på den linje som ligger vänster om den första siffran i raden.

Fyra nummer/Corner bet

När du gör denna satsning så lägger du dina marker på fyra stycken nummer samtidigt som ligger bredvid varandra i en fyrkant på spelbordet. För att kunna göra det så placerar du dem på linjen i mitten av denna fyrkant.

Sex nummer/Across bet

Denna satsning innebär att du lägger dina marker på sex nummer som består av två rader nummer på bordet med tre nummer i varje rad. För att göra det lägger du markerna på linjen som går till vänster om första siffran i den serie du vill satsa på mellan de båda raderna av nummer.

Tolv nummer/Dussin bet

Väljer du denna typ av satsning så har du tre olika alternativ, alltså tre ställen på bordet där du kan lägga den. Antingen på de tolv första numren, de tolv i mitten eller på de tolv sista numren. Du satsar alltså på nummer mellan 1 och 12, nummer mellan 13 och 24 eller på nummer mellan 25 och 36.

Kolumn bet

Denna satsning gäller också tolv nummer men här väljer man istället mellan de tre kolumner som finns på bordet och inte efter i vilken nummerordning numren kommer. Alltså kan du lägga din satsning på; första kolumnen siffrorna 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31 och 34. Eller så lägger du den på den andra kolumnen eller den tredje, du ser på bordet vilka siffror det blir. För att lägga denna satsning så placerar man sina marker på en av rutorna i botten av den kolumn man väljer.

High/Low

Här väljer man att satsa på antingen låga nummer; 1-18 eller höga nummer; 19-36. Du lägger dina marker på den sektion på bordet som heter High eller den som heter Low helt enkelt.

Svart/Rött

Här har du 50 % chans att vinna och satsningen innebär helt enkelt att du satsar på rött eller svart. Man kan även säga jämna eller ojämna, det blir samma sak eftersom att det är just detta färgerna representerar. Du ser rutor på bordet, en där det står rött och en där det står svart och du lägger dina marker på den färg du vill satsa på.